Разработване и подръжка на WEB базирани приложения (рекламни сайтове, интернет магазини и др. )
  • Проектиране и изработване на цялостни web-базирани приложения за нуждите на малкия и по-голям бизнес. Използвани технологии и програмни езици: AJAX, DOM, HTML, CSS, XHTML, XML, XSLT, PHP и Java Script, в съчетание с MySQL сървъри за бази данни.
  • Също и изграждане на сайтове, използвайки динамични системи за управление на съдържанието. (Opencart, WordPress и др.)
  • Системно и мрежово администриране под Linux и Microsoft.